MGD

Oljekörtlarna

I våra ögonlock finns ett stort antal oljekörtlar (de Meibomska körtlarna), i både de övre och nedre ögonlocken. Oljorna flyter från körtlarna genom kanaler ut till kanten av ögonlocket, med mynning precis bakom ögonfransarna. Vid varje blinkning pressar små muskler på kanalerna en liten mängd olja pressas ut på kanten av ögonlocket. När ögonen öppnas drar det övre ögonlocket med sig en liten mängd olja som skapar en tunn film, som fördelas över ögats vattenlager som täcker hela ögats yta.

Oljefilmen har den viktiga uppgiften att minska avdunstningen av vatten. Med en intakt oljefilm förekommer ingen avdunstning. När oljefilmen brister, avdunstar vatten mycket snabbt från de områden där oljefilmen saknas. Vid avdunstning stiger koncentrationen av de salter och andra ämnen som är upplösta i tårfilmen, och tårfilmen blir saltare.

På hornhinnans yta finns ett stort antal nervceller som hjälper till att skydda ögat. Nerverna registrerar när oljefilmen är brusten och skickar en signal till hjärnan. Hjärnan reagerar med att aktivera ögonlockens blinkmuskler så att vi blinkar. Därmed återställs oljefilmen och skyddet för vattenlagret.

MGD & torra ögon

Många har problem med att få nog med olja, eller olja av kvalité som är tillräcklig för attförhindra avdunstning av vatten från tårfilmen och att skydda ögonen. Det leder till att man har en permanent förhöjd saltkoncentration i tårfilmen och på ögats yta. Detta
tillstånd kallas för torra ögon. Hjärnan kan inte förmå de Meibomska körtlarna att leverera tillräckligt med olja, men den kan öka produktionen av vatten i tårkörtlarna så att den översalta tårfilmen sköljs bort. Det skyddar omedelbart ögats yta, men i gengäld
rinner ögonen ofta och länge. Ögon som ofta rinner är ett typiskt tecken på torra ögon.

Det tillstånd där oljekörtlarna inte kan leverera tillräckligt med bra olja, heter Meibomian Gland Dysfunction (förkortat MGD) – felfunktion i de Meibomska körtlarna. MGD finns i 2 huvudformer. En där oljekanalerna smalnar ihop vid öppningen så att oljorna inte kan komma ut, oavsett hur fin den är, och en där oljan nere i körtlarna har tjock konsistens så att den flyter dåligt. Välfungerande olja har samma konsistens som tunn matolja. När den blir tjockare bildas det först små oljekristaller, som kan kännas som grus på ögat. I senare stadier blir oljan tjock som tandkräm eller smör. Då fastnar den i körtelns kanaler och kan inte pressas ut av ögonlocksmusklerna.

Oavsett om kanalerna är tilltäppta, eller om oljan i körtlarna har blivit som smör så fortsätter körtlarna att sin produktion. Men då oljan inte kan komma ut stiger trycket inne i körtlarna. Det klarar inte strukturen på körtlarna, utan de vissnar bort.

Förstörda körtlar kan inte återbildas; i takt med att de dör faller produktionskapaciteten, sjukdomen MGD förvärras och leder till kroniskt torra ögon pga. oljebrist.

Orsaker till MGD

• Ålder spelar en underliggande roll. Oljekörtlarnas funktion faller i takt med att vi blir äldre.
• Kosten spelar en avgörande roll. Oljekörtlarnas produktion avspeglar precist den typ av fettämnen vi äter. Ju mera mättat fett i kosten, desto tjockare blir olja i körtlarna. Mättat fett som smör, margarin, fett på fläsk och kött är dåliga råämnen för oljekörtlarna. Det ger mättat fett/smör i körtlarna, vilket är obrukbart för tårfilmen. De omättade växtoljorna, först och främst olivolja, är goda råämnen som hjälper de Meibomska körtlarna och tårfilmen.
• Mikrober som ger inflammation på ögonlocken (blefarit), spelar också en avgörande roll. Både hårsäckskvalster och bakterier irriterar och förstör de Meibomska körtlarna. De kan få kanalerna att täppa igen och de kan också få oljan i körtlarna att ändra
konsistens.
• Hudsjukdomar som omfattar huden på ögonlocken som allergi, psoriasis, torr hud och eksem påverkar huden på ögonlockskanterna så att oljekanalernas mynning stängs.
• Kontaktlinser ger en ökad fysisk press på ögonlocken och körtlarna vid blinkning. Pressen leder till en mild grad av MGD.

Behandling av MGD

När oljorna är för tjocka eller bildar proppar i kanalerna, är värmebehandling en enkel och effektiv metod att lösa problemet.

Tidigare var handdukar med varmt vatten och rengöring med babyschampo den typiska behandlingen. I dag vet vi att det är verkningslöst och till och med ofta förvärrar problemen. En uppvärmd handduk håller maximalt tillräcklig temperatur i ett par
minuter, och även det mildaste schampot innehåller tvål. Och tvål vid ögonlockskanten kommer att flyta över i tårfilmen och lösa upp oljehinnan, vilket leder till torra ögon.

Den riktiga behandlingen är uppvärmning med en speciell värmemask som kan hålla den nödvändiga temperaturen (ca 40 C) i 10 minuter, efterföljt av försiktig massage av ögonlocken för att pressa ut de upplösta, smälta fetterna. Till sist en rengöring av
ögonlockskanterna och ögonfransarna med rengöringsservetter utan tvål, eller vid behov en kraftigare rengöring, som tvålfritt medel på en bomullsrondell.

Omläggning av kosten, bort från mättat fett, mot mer olivolja kommer också att hjälpa de Meibomska körtlarna att fungera bättre.

När mikrober är orsaken, eller medverkande orsak, är det naturligtvis viktigt att bekämpa dem. Det gör man enklast med ilid dex Xtra, som effektivt bekämpar mikrober och samtidigt är så milt att det kan användas på ögonlocken och även på huden i
resten av ansiktet.

Blefarit
Torra ögon

Värmemask The Eye Doctor Premium
Värmemask The Eye Doctor Essential
Värmenask The Eye Doctor Click&Go

Tvålfria rengöringsservetter The Eye Doctor Eyelid Wipes
Tvålfrit rengöringsmedel The Eye Doctor LID Cleanser