Demodex

Demodex är hårsäckskvalster. Människan har 2 typer, Demodex folliculorum och Demodex brevis. Alla människor (över babystadiet) har dem. Vi ”smittas” av våra föräldrar, troligen redan under det första levnadsåret.

Demodex folliculorum är omkring 0,4 mm stor och lever i hudens hårsäckar, där de bildar kolonier. Demodex brevis är endast hälften så stor och lever ensam i hudens fettkörtlar.

Demodex är mycket ljusskygga och gömmer sig djupt nere i hudens körtlar på dagen, men i mörkret kommer de fram och rör sig runt på huden. De lever av de fetter som produceras i körtlarna och av körtelvävnad som de skrapar loss från körtelväggen. Demodex har inget avföringssystem. All avföring samlas inne i kroppen tills de dör och går i upplösning nere i körteln.

Kvalstren kommer upp på hudens yta för att skifta form och för att para sig. Efter parningen lägger honan sina ägg nere i en körtel. Den samlade levnadstiden från ägg till larv och nymfstadier tills de dör som vuxna är ca 20 dagar. Antalet Demodex på kroppen ökar i takt med att vi blir äldre, och de breder ut sig över större områden på huden. Speciellt i ansiktet.

Problem

Många lever utan att besväras av Demodex, men de senaste åren har det bevisats att Demodex hos vissa ger allvarliga hud- och ögonproblem. De som drabbas har typiskt upp till 10 gånger fler Demodex på huden. Vad det är som får antalet att öka så kraftigt är ännu oklart.

Demodex ger direkta problem pga. att de förstör körtelväggarna, genom att upplösas i körtlarna och genom att de äter de oljor och fett som körtlarna producerar. I infekterade områden är immunförsvaret konstant aktivt för att rensa och läka skador. Det kan föra till kronisk inflammation i dessa områden. Demodex är direkt orsak till rosacea, blefarit (ögonlocksinflammation) och kroniska inflammationer på ögats yta (konjunktivit och keratit)

För stort antal hårsäckskvalster i ögonlockens körtlar hindrar att ögats yta får tillräckligt av de oljor som ska skydda tårfilmen och ögat. Det ger ökad avdunstning av tårvätskan och leder till torra ögon.

Demodex ger också direkta problem genom att transportera bakterier från hudens yta och ner i körtlarna. På det sättet medverkar de till eksem och vaglar samt möjligen också till förvärring av akne.

Demodex kan man inte se med blotta ögat. Det har medfört att till vi först i det senaste årtiondet har uppmärksammats på mängden och omfånget av de problem de orsakar.

Symptom

Symptom på för högt antal Demodex är f.ex:

  • Irritation, rodnad eller skador på huden
  • Klåda på huden, speciellt på ögonlocken, när det blivit mörkt och Demodex kommer upp på huden
  • Beläggningar på ögonfransarna, speciellt vid roten
  • Ögon som ofta rinner

Behandling

Demodex är svåra att bekämpa. Nere i körtlarna är de väl skyddade och de typer av bekämpningsmedel vi tål att använda, har ingen eller begränsad effekt mot Demodex.

Forskare från Bascom Palmer i Miami (USA´s ledande ögonsjukhus), i samarbete med BioTissue Inc., har hittat en effektiv behandling. De har bevisat att växtoljan 4-Terpineol (4TO), utvunnet ur australiensisk Tea Tree olja, effektivt dödar Demodex. 4TO är effektiv även i låg koncentration och kan användas utan att skada huden eller ögonen.

ilid dex Xtra är ett skum med 4TO. En behandling med ilid dex Xtra varar i 40 dagar, 2 fulla livscykler av Demodex. Därmed utrotas både kvalster och de larver som kläckts nere i körtlarna.

Målet med behandlingen är inte att utrota alla Demodex på kroppen. Det är inte möjligt, men att avlägsna dem från de hudområden där antalet har blivit för högt och orsakar problem. Andra Demodex kommer långsamt att vandra in i behandlade områden, men problemen kan hållas nere genom regelmässigt bruk av ilid dex ett par gånger i veckan. 

ilid dex Xtra

ilid dex