Bild av Eye Doctor Click & Go värmepute
The Eye Doctor Click & Go är en instant värmekudde med en gel bestående av vatten och det helt ofarliga saltet natriumacetat, för behandling av tilltäppta ögonlockskörtlar (Meiboms körtlar) och inflammation på ögonlocken. I gelen ligger en liten metallplatta. När den knäcks startar en reaktion som ändrar molekylstrukturen i natriumacetatet från flytande till fast. I den processen bildas värme. Värmekudden placears sedan i tyghöljet och lägges över slutna ögon i 10 minuter. Det smälter proppar i körtlarna så att ny, frisk olja kan strömma till tårfilmen.

The Eye Doctor Click & Go är väl lämpad för behandling av MGD, blefarit, torra ögon , vaglar, Chalazion och sveda, smärta eller inflammation i ögonen. The Eye Doctor Click & Go är designad för värmebehandling hemma och på resa, men kan alltid ligga klar för användning på morgonen bredvid sängen.

Knäck försiktigt metallskivan i The Eye Doctor Click & Go så att gelen aktiveras. Den första gången kan det vara nödvändigt att knäcka metallskivan ett par gånger för att gelen ska aktiveras. När den aktiverade, vita gelen täcker hela masken, fördela den jämt med fingrarna så att värmen sprids jämt över hela masken och placera den i tyghöljet. Kontrollera alltid temperaturen innan värmekudden läggs över ögonen genom att hålla den mot insidan av handleden. Om den känns för varm, vänta 1 – 2 minuter.

Lägg The Eye Doctor Click & Go över slutna ögon i 7 – 10 minuter.

Massera ögonlocken.

Torka bort allt sekret med en ren, steril våtservett som Eye LidWipe.

Efter aktivering och behandling kommer gelen att kylas av och inta fast form. För att klargöra den till användning lägger man den i en gryta med kokande vatten och kokar den i 3 till 5 minuter. Alternativt lägger man masken i en mugg eller skål som fylls med kokande vatten. Töm ut vattnet efter 3 minuter och fyll igen med kokande vatten och vänta i ytterligare 3 minuter. Därefter lyftes kudden upp försiktigt och läggs att kylas ner till rumstemperatur. Den är nu klar för nästa användning.

Värmekudde fylld med det ofarliga saltet natriumacetat upplöst i vatten.

En förpackning innehåller 1 värmekudde, tyghölje och förvaringspåse.

The Eye Doctor Click & Go och tyghöljet kan tvättas.

The Eye Doctor Click & Go kan användas upp till 100 gånger. För värmekudde som kan användas upp till 500 gånger, välj The Eye Doctor.

The Eye Doctor Click & Go är en medicinteknisk produkt.

Producent: The Body Doctor Ltd, Storbritanien. www.the-body-doctor.com

 

Läs mer om produkten i Eye Doctor Click & Go bipacksedel