En stor undersökning från Norge visar att halvparten av alla vuxna (18 år och äldre) har ostabil tårfilm. Resultaten av undersökningen presenterades av Olaug Skrøppa för Interoptikprojektgruppen på konferens med den internationella vetenskapliga organisationen TFOS (TearFilm and Ocular Surface www.tearfilm.org ) i Montpellier, september 2016.

Ostabil tårfilm är det primära kännetecknet vid det tillstånd som något missvisande kallas för torra ögon. Det är missvisande därför att torra ögon sällan är just torra. 66% av de som har torra ögon upplever att ögonen ofta rinner. Det centrala problemet med torra ögon är inte torrhet, men förhöjd saltkoncentration i tårfilmen. De obehag halvdelen av alla vuxna upplever i en eller annan utsträckning, beror för de flesta på att den förhöjda saltkoncentrationen i tårfilmen irriterar och torkar ut de känsliga cellerna som utgör slemhinnorna på ögats yta.