Bilde av Osmotears Ultra Low förpackning och flaska

OsmoTears Ultra Low ögondroppar ger långvarig lindring och skydd vid alla tillstånd av förhöjd osmolaritet (salthalt), som torra ögon och ostabil tårfilm.

Dropparna är hypoosmolära (starkt reducerad saltkoncentration) och pH neutrala, med hyaluronsyra och alla tårvätskans viktiga elektrolyter (näringsämnen till cellerna på ögats yta som bildar ögats slemhinna). Därför kann OsmoTears Ultra Low tryggt användas både kort- och långvarigt.

Osmotears Ultra Low är mycket lämpliga att använda tillsammans med kontaktlinser.

Osmotears Ultra Low är helt fri från konserveringsmedel i förpackning med 10 ml. flaska som kan återförslutas.

1. Avlägsna flaskans försegling.
2. Tag av den skyddande korken från flaskan.
3. Tryck försiktigt på flaskan och droppa 2-3 droppar i vardera ögat.
4. Sätt omgående på den skyddande korken på flaskan igen, använd hela innehållet i flaskan inom 3 månader från första öppning.

Insättning av kontaktlinser är enklare om ögat först droppas med OsmoTears Ultra Low; och användning av ögondropparna med kontaktlinserna på ögat ökar komforten och motverkar obehag/torrhet.

Innehåller
Magnesiumklorid, kalciumklorid, kaliumklorid, natrium-bikarbonat, natriumhyaluronat 0,18%, natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfat, mononatriumfosfat, renat vatten upp till 100 ml.

Osmotears Ultra Low är fri från konserveringsmedel och konserveringsmedelsliknande ämnen.

Osmotears Ultra Low är fri från borsyra, sodium-/natriumhydroxid och från fluorämnen.

 

OsmoTears Ultra Low är CE-märkt medicinteknisk produkt och produceras av Enable Innovations S.r.l. i Italia.

Distribution: AMWO Farma ApS i Danmark