Osmotears Nutrition - kapslar med omega-3 från fisk och linfrö

OsmoTears Nutrition är ett kosttillskott. Lagstiftningen som gäller för kosttillskott bestämmer att vi som producent och leverantör i stort sett inte får berätta om våra kostillskotts påverkan på kroppens funktioner och sjukdomar.

Det enda vi som leverantör får berätta om OsmoTears Nutrition är att:

OsmoTears Nutrition har ett högt innehåll av omega-3 fettsyror. Innehåller ALA, DHA och EPA.

Ögonen
DHA bidrar till att bibehålla normal synförmåga. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.
Moderns intag av DHA bidrar till att ögonen utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 200 mg DHA utöver det rekommenderade dagliga intaget för vuxna (250 mg DHA och EPA).

Hjärnan
DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.
Moderns intag av DHA bidrar till att hjärnan utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 200 mg DHA utöver det rekommenderade dagliga intaget för vuxna (250 mg DHA och EPA).

Hjärtat
EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA.

Kroppens celler
Vitamin E bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Dagsdos är 3 kapslar.

Ät 3 kapslar dagligen tillsammans med måltid.

Osmotears Nutrition kommer i förpackning med 90 kapslar.

En dagsdos ger:

Omega-3 fettsyror totalt 1200mg

    varav ALA 450mg

    varav EPA 450mg

    varav DHA 300mg

 

Den obligatoriska texten för alla kosttillskott är:

Dagsdosen bör ej överskridas. Kosttillskott kompletterar en mångsidig kost, ersätter den inte.

Bör förvaras utom räckhåll för små barn.

Osmotears Nutrition produceras av Olfarma ApS (Danmark).