OsmoTears CL är en ögondroppe till för att supplera ögats naturliga tårfilm. Först och främst till kontaktlinsanvändare som har nedsatt eller dålig kontaktlinskomfort, till mild grad av torra ögon och för att minska irritation vid ögonallergi.

OsmoTears CL är 100% fri från konserveringsmedel och andra skadliga kemikalier.

OsmoTears CL har osmolaritet (saltkoncentration) alldeles under tårfilmens normala nivå. Därmed kan dropparna sänka den förhöjda osmolariteten som följer vid dålig kontaktlinskomfort och torra ögon.

OsmoTears CL innehåller tårfilmens naturliga elektrolyter, de näringsämnen cellerna i ögats slemhinna behöver för att kunna fungera normalt. Därför kan OsmoTears CL användas under lång tid utan att ögats celler får näringsbrist eller skadas.

 

Droppa 1 – 2 droppar i vardera ögat 4 – 6 gånger dagligen vid behov. Sterilfiltret i flaskans kork gör att man måste trycka lite hårdare på flaskan vid första tillfället än man behöver med flaskor utan sterilfilter.

OsmoTears CL är utvecklad och godkänd för bruk tillsammans med kontaktlinser, så man behöver inte ta ut kontaktlinsen innan man droppar. Tvärtemot hjälper det att droppa medans man har kontaktlinser på.

Om du har problem med kontaktlinskomfort, tänk på att droppa förebyggande genom att droppa i ögonen innan du känner irritation av kontaktlinserna.

Om du märker irritation i ögonen med en gång efter du tagit på kontaktlinsen, kan det bero på de skadliga kemikalierna som f. ex. Konserveringsmedel från den vätska linserna ligger i. Då kan du med fördel skölja linsen lätt med OsmoTears CL innan du tar på den.

 

Vid mild grad av torra ögon är osmolariteten i tårfilmen aningen förhöjd. De symptom man märker kommer primärt från den ökade salthalten i tårfilmen som irriterar de känsliga cellerna i ögats slemhinnor. Med OsmoTears CL kan du normalisra osmolariteten så att tårfilmen och cellerna återfår balansen där symptom och ytterligare skador stoppas.

 

Vid ögonallergi kan man avlägsna en stor del av problemen och symptomen genom att skölja bort de allergiframkallande ämnena (allergener) från ögats yta. OsmoTears CL är en idealisk droppe för att skölja bort allergener med. Droppa ögonen med ett par droppar och blinka efterföljande 10 – 15 gånger. Då pumpas vätska och allergener ut genom svalget och ner i magen.

 

En flaska OsmoTears CL innehåller 10ml ögondroppar med hyaluronsyra som fuktar och smörjer ögat utan att dimma synen.

Hyaluronsyra finns naturligt i vår kropp, den binder vatten och ökar dess viskositet.

Det unika sterilfiltret i flaskan beskyddar innehållet mot bakterier och andra föroreningar. Därför kan en flaska tryggt användas i upp till 90 dagar efter den är öppnad.

OsmoTears CL har osmolaritet på 280 mOsmol/l.

OsmoTears CL har pH värde på 7,2

OsmoTears CL är en medicinteknisk produkt.

OsmoTears CL produceras för AMWO Farma.

Kontaktlinser är fantastiskt, men kräver en stark och riklig tårfilm för att fungera ordentligt. När kontaktlinsen ligger på ögat bryter den tårfilmens naturliga struktur och komprimerar samman slemhinnans olika lager. Det ökar avdunstningen av vatten från ögat. Upp till 50% av tårfilmen försvinner under den tiden kontaktlinsen finns på ögat. I takt med att vattnet dunstar bort blir tårfilmen tunnare och tunnare.

Tårfilmens primära uppgift är att smörja så vi kan blinka utan att ögonlocken gnider mot ögats yta. När tårfilmen blir för tunn, förlorar ögat sin smörjning så att det uppstår friktionsskador, speciellt på baksidan av ögonlocken.

Halvparten av alla kontaktlinsanvändare har otillräcklig tårfilm. Det ger dålig kontaktlinskomfort och är den vanligaste orsaken till uppehåll eller avslutat användande.

Kontaktlinskomfort är endast i begränsad grad beroende av linsens form och material. Så byte till en annan produkt hjälper sällan. Primärt hjälper en välägnad komfortdroppe. Den skall vara utan konserveringsmedel och andra skadliga kemikalier, den ska ha en lämplig osmolaritet alldeles under tårfilmens normala salthalt och så bör den innehålla de viktiga elektrolyterna som slemhinnornas celler har behov av. Dessutom bör den ha en viskositet som svarar till den normala tårfilmens.

Alla dessa egenskaper är det få komfortdroppar som har – OsmoTears CL har dem alla!

OsmoTears CL är den idealiska hjälpen vid dålig kontaktlinskomfort.