Fluorescein färgremsor till infärgning av ögats epitellager på hornhinnan, för undersökning av skador och värdering av kontaktlinstillpassning. Fluorescein tränger in i alla levande celler på epitellagrets yta, men välfungerande celler pumpar omeddelbart ut det. Färgen kvarstår i skadade och döende epitelceller.

 

Fluorescein Sodium Strips

Packa ut en strip utan att beröra den färgade änden. Fukta med steril saltlösning eller en passande ögondroppe och applicera på ögat. Patienten bör blinka några gånger innan undersökning i spaltlampa eller med EasyTearView.

 

En förpackning Fluorescein Sodium Strips innehåller 100 strips.

Fluorescein Sodium Strips är en medicinteknisk produkt.

Fluorescein Sodium Strips produceras av Tarun Enterprices i Indien.

Fluorescein har tidigare varit använt till mätning av tårfilmens stabilitet (TBUT), men mätning av break-up med fluorescein rekommenderas inte längre, då det inte är en mätning av den naturliga tårfilmen. Gör i stället NIBUT (Non Invasive Break Up Time) med f.eks. en EasyTearView.