På den europeiska kataraktkongressen i Köpenhamn presenterade professor Jonathan E. Moore från Belfast resultaten från en klinisk studie med Eyepeace, ett nytt instrument till ögonlocksmassage. I studien deltog 30 patienter med MGD (torra ögon pga. problem i de meibomska körtlarna) och 30 friska deltagare. Alla medverkande masserade sina ögonlock 2 gånger dagligen i 3 månader efter 5 minuters värmebehandling. Resultaten visar att massage med Eyepeace ger stora förbättringar i tårfilmens oljelager, mer stabil tårfilm och reducerat behov för ögondroppar. Redan efter en månads behandling var MGD patienterna fria från symptom.