Demodex hårsäckskvalster

Demodex Demodex är hårsäckskvalster. Människan har 2 typer, Demodex folliculorum och Demodex brevis. Alla människor (över babystadiet) har dem. Vi ”smittas” av våra föräldrar, troligen redan under det första levnadsåret. Demodex folliculorum är omkring 0,4 mm stor och...

Vi har alla Demodex

Hårsäckskvalstern Demodex har de senaste åren identifierats som en av de vanligaste orsakerna till ögonlocksinflammation (blefarit) och de tårfilmsproblem som det ger. Det har varit en del osäkerhet om hur många av oss som har Demodex? De gömmer sig nämligen djupt...

Ät Omega-3 för en normal syn

Dry Omega Liquid är ett nytt kosttillskott med högt innehåll av omega-3 oljor som bidrar till att bibehålla normal syn (och normal härt- och hjärnfunktion). Dry Omega innehåller också jungfruolivolja och citronolja. Jungfruolivoljan är speciellt utvald med ett högt...

Cliradex – ny produkt vid Demodex

Hårsäckskvlastren Demodex folliculorum och Demodex brevis utgör en av huvudorsakerna till problem med tårfilmen. Kvalstren lever i de körtlar som producerar oljor till tårfilmen (de meibomska körtlarna) och i ögonfransarnas hårsäckar. De förstör oljorna och ger...

Torra ögon är en folksjukdom

En stor undersökning från Norge visar att halvparten av alla vuxna (18 år och äldre) har ostabil tårfilm. Resultaten av undersökningen presenterades av Olaug Skrøppa för Interoptikprojektgruppen på konferens med den internationella vetenskapliga organisationen TFOS...